Ana Sayfa
Kalite Politikalarımız
Kalite Politikamız

Kalite Hiçbir Zaman Sona Ermeyecek Bir Seyahattir


»
Ürün ve hizmet kalitesinden taviz vermeden kalite sistemimizi tüm birimlerimizde eksiksiz uygulayacağımızı,
» Tam ve zamanında sevkiyat, uygun fiyat politikaları kapsamında müşteri ve tedarikçilerimizle işbirliği içinde olacağımızı,
» Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın bilinçli katılımları yanında uygun teknoloji ve alt yapı sağlayacağımızı,
» Tüm birimlerimizde sürekli iyileştirme prensibini kullanacağımızı,
» Bütün faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre kanunları, yönetmelik ve müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

Çevre, İş Güvenliği ve İş Sağlığı Politikamız

» Tüm çevre ve iş sağlığı & güvenliği mevzuat, tüzük ve yasalara ve diğer gerekliliklere uymak 
» Doğal kaynakların tüketimini azaltan metotları kullanmak, yeniden kullanım ve geri dönüş operasyonlarının arttırmak ve atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayarak kirliliği önlemek,
» Temel hedef olan ‘0’ iş kazası hedefini yakalamak,
» Yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, işletme içerisinde bulunan herkesin korunması amacı ile tüm yasal mevzuat ve sistematik şartları yerine getirmek,
» İş Güvenliğine ilişkin şartları sürekli iyileştirmek
» Tedarikçilerimizi çevre, iş sağlığı ve iş güvenliğine karşı sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda teşvik etmek,
» Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendirmek,
» Fabrika sınırları içerisinde çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak,
» Makine araç, cihaz, tezgâh ve malzeme hareketleri gibi üretime yardımcı araçlardan kaynaklanan riskleri en aza indirmek,
» Çalışma ortamından doğan potansiyel tehlikeleri en aza indirmek, sağlık aktivitelerini planlamak ve sağlıklı çalışma şartları yaratmak,
» Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyileştirmeler planlamak ve devreye almak
» Firma faaliyetinden kaynaklanan, gürültü, toprak, hava, su vb. her türlü kirliliğin önlenmesi için önlem almak ve sürekliliğini sağlamaktır.Ali ÇİNÇEOĞLU
Fabrika Müdürü   


 

REVAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.